solo exhibition “EROS LOADING” at HOP Gallery

Blog September 20, 2017

darja-popolitova

Isiknäituse “EROS LOADING” / “EROOTILINE LAETUS” avamine toimus HOP galeriis 14. septembril, 2017 a.

Elutute esemete hingestatus; digitaalne animism. Mis võiks olla arvuti ning nutitelefoni kasutamisel veel intiimsem kui tema pidev, lakkamatu ning lähedane kohalolu? Kohalolu, kus Platoni idee Erosest kui ideaalsest vormist on viidud täiuslikkuseni; ekraani operatsioonide näiline lihtsus, virtuaalsete vormide ja värvide laitmatus ning virtuaalmaailma eneseesitlik lummus.

Ma puudutan, vajutan, scrollin jälle ja uuesti. Sinise ekraani poolt valgustatud, justkui keset kuu valgusvihku, tunneb minu tehislik kaaslane mind paremini kui mina iseend. See tähelepanu lummab mind. Võimalik, et see kiindumus ei ole ainüksi praktiline, vaid ka spirituaalne.

Kumjalt hübriidne ehteseeria tõstatab küsimusi intiimsusest, mida me loome tehniliste vahenditega — seda, kuidas me neid füüsiliselt tunnetame. Meie armusuhe ekraaniga ulatub sügavamale kui seda on esteetiline köitvus, sügavamale meelte mängust; see on erootiline ja spirituaalne, arvab filosoof Michael Heim oma põhjapanevas teoses “Virtuaalreaalsuse metafüüsika”.

Robotlike vormidega ehteseeria on püüd pöörata tähelepanu sellele, kuidas me loome identiteete tehislike objektide kasutamise kaudu. Ka Nartsissos ei armu iseendasse, vaid enesekuvandi peegeldusse. Niisamuti on ka internetikasutaja lummatud enda eneseesitlusest Internetis, mis koosneb piltidest, tekstist ja müriaadist selfiedest.

Sõrmedega ekraani puudutades, laadib Eros enda kohalolu. See on platooniline armastus, mis hoiab, tunnetab ja peegeldab meid. Vahest nutitelefon ning ehe ei olegi tänapäeval enam niivõrd erinevad?

Näituse graafiline kujundus: Norman Orro

Kunstnik tänab: Kadri Mälk, Tanel Veenre, Marek Mäemets, Sofja Kostenkova, Ljudmilla Georgijeva, Claudia Lepik, Ando Naulainen, Anastassia Dratšova, Vladimir Ljadov, Aleksei Gorodenkov, MakerLab Tallinn, Ossmet OÜ, Hüdrograafika OÜ

Näitust toetab Eesti Kultuurikapital
Näitusi Hop galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium.

.

An animation of non-living objects; digital animism. What can be more intimate than the constant and close presence of our computers or smartphones? It is a presence in which Plato’s idea of Eros as an ideal form can be brought to perfection with simplicity of screen operations, flawlessness of virtual colors and forms that carry through the network as internet self-presenting fascination.

I touch, tap, scroll again and again. Illuminated by a blue screen, as in the moonlight, he knows me better than I know me. The intimacy arouses an attention. It is possible that this fascination is not just practical, but spiritual.

The first series of jewellery made from flexible rubber both relates and raises questions about intimacy by our way of touching such technical devices: bodily interactions, sensual choreography of hands. Our love affair with computers lies deeper than mere aesthetic fascination, deeper than a play of senses; It is erotic and spiritual, says the philosopher Michael Heim in his fundamental work “The Metaphysics of Virtual Reality.”

The parallel series of jewellery presents robotic like plastic in an attempt to pay attention to how we create identities by wearing and using of technical objects. Narcissus does not fall in love with himself, but in the reflection of his own image. Like the Internet user, fascinated by own self-representation on the Internet consisting of pictures, text and a myriad of selfies.
By touching a screen with fingers, Eros loads it’s presence. This is a platonic love to hold, to know and to reflect us. Maybe the smartphone and jewellery are not so different today?

Graphic design: Norman Orro

Kunstnik tänab: Kadri Mälk, Tanel Veenre, Marek Mäemets, Sofja Kostenkova, Ljudmilla Georgijeva, Claudia Lepik, Ando Naulainen, Anastassia Dratšova, Alexei Gorodenkov, Vladimir Ljadov, MakerLab Tallinn, Ossmet OÜ, Hüdrograafika OÜ

The exhibition is supported by the Estonian Cultural Endowment
Exhibitions at HOP Gallery support Estonian Cultural Endowment and The Ministry of Culture of Estonia

.

Открытие персональной выставки художника украшений Дарьи Пополитовой “EROS LOADING” / «ЭРОТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА» состоится в галерее HOP (Хобусепеа, 2), 14 сентября в 18:00.

Что может быть интимней в компьютере или смартфоне, чем их постоянное и близкое присутствие? Присутствие, в котором идея Платона об Эросе как идеальной форме доведена до совершенства: простота операций экрана, безупречность виртуальных цветов и форм, а также очарование самопрезентацией в интернете.

Я дотрагиваюсь, нажимаю, скроллю снова и снова. Освещенная синим экраном, как при свете луны, он знает меня лучше, чем я себя. Это внимание очаровывает меня. Возможно, что это увлечение не только практичное, а также духовное.

Первая серия гибких украшений из резины затрагивает вопросы интимности взаимодействия с девайсами — то, как мы физически их ощущаем. Наше любовное отношение к экрану глубже эстетического увлечения, глубже игры ощущений; оно эротическое и духовное. Именно так считает философ Майкл Хайм в своем основоположном произведении «Метафизика виртуальной реальности».

В серии украшений с роботоподобными формами выражена попытка обратить внимание на процесс создания нашей идентичности за счет использования технологических объектов. Так и Нарцисс влюбляется не в себя, а в отражение собственного образа. Подобно пользователю интернета, очарованного собственной саморепрезентацией в интернете, состоящей из картинок, текста и мириада селфи.

Дотрагиваясь до экрана пальцами, мы загружаем присутствие Эроса. Это платоническая любовь, удерживающая, познающая и отображающая нас. Может, сегодня смартфон и украшение не такие уж и разные вещи?

Графическое оформление выставки: Норман Орро

Художник благодарит: Кадри Мялк, Танель Веэнре, Марэк Мяэметс, Людмила Георгиева, Софья Костенкова, Андо Наулайнен, Клаудиа Лепик, Анастасия Драчева, Алексей Городенков, Владимир Лядов, MakerLab Tallinn, Ossmet OÜ, Hüdrograafika OÜ

Проведение выставки поддерживают фонд «Капитал культуры Эстонии»
Выставки в галерее HOP поддерживает «Капитал культуры Эстонии» и«Министерство культуры Эстонии»

_MG_3341 _MG_3342 _MG_3344 _MG_3345 _MG_3348 _MG_3323_MG_3352 _MG_3353 _MG_3356 _MG_3357 _MG_3358_MG_3340 _MG_3360 _MG_3362 _MG_3365

_MG_3325_MG_3322  DSC_1758 DSC_1765 darja-popolitova-kirill-tulin_MG_3311_MG_3312sigrid-kuusk-darja-popolitovamerlin-meremaa-darja-popolitovaclaudia-lepik-darja-popolitova_MG_3319DSC_1766 DSC_1778

darja-popolitova-norman-orroDSC_1794 DSC_1800 DSC_1809 DSC_1811 DSC_1817

 

darja-popolitova-alter self-1 darja-popolitova-alterself-2

Alter Self I
pross: vaakumvormitud plastik, hõbe, teras
brooch: vacuum formed plastic, silver, steel

darja-popolitova-alterself-II-1

Alter Self II
pross: vaakumvormitud plastik, hõbe, teras
brooch: vacuum formed plastic, silver, steel

 

darja-popolitova-body-triggerbody-trigger-darja-popolitova

Body Trigger
kaelaehe: kumm, hõbe, teras, laboratoorne klaas
neckpiece: rubber, silver, textile, lab glass

darja-popolitova-noise-earrings

Noise 
kõrvarõngad: räniplaat, hõbe
earrings: silicon wafer, silver

darja-popolitova-sentimental-robot

Narcissus I
pross: vaakumvormitud ja kroomitud plastik, hõbe, teras
brooch: vacuum formed & chrome plated plastic, silver, steel

 darja-popolitova-sentimental-robot2

Narcissus IV
pross: vaakumvormitud plastik, hõbe, teras
brooch: vacuum formed plastic, silver, steel

darja-popolitova-hybrid-modus-object

Hybrid Modus I
objekt: kumm, hõbe
object: rubber, silver

Darja Popolitova—Hybrid Operandi on Vimeo.

The video shows hands movements imitating interactions with a smartphone (tapping, scrolling, swiping), but instead of the smartphone there are pieces of jewellery. Maybe the smartphone and jewellery are not so different today?

idea: Darja Popolitova
camera and edit: Sofja Kostenkova